Straeon Llwyddiant

Name: Clarisse
Service: Stop Smoking Wales

Ar ôl deall ei bod yn feichiog, roedd Clarisse yn sylweddoli bod rhaid iddi wneud newid. Ers stopio ysmygu, mae Clarisse yn arbed arian bob wythnos, sy’n gallu mynd nawr at ddyddiau allan hapus gyda’i theulu

Enw: Paul
Gwasanaeth: Dim Smygu Cymru

Doedd Paul, adeiladwr o Gaerffili, ddim yn gallu credu pa mor gyflym y gwelodd wahaniaeth ynddo’i hun ar ôl stopio ysmygu. Yn ddi-fwg ers chwe mis nawr, roedd eisiau rhannu ei stori …

Enw: Katherine
Gwasanaeth: Gwasanaeth ysbyty

Yn fam i bump, un o’r pethau cyntaf sylwodd Katherine wrth stopio ysmygu oedd faint o arian roedd yn ei arbed. Gwyliwch y stori lawn yma.

Enw: Sian
Gwasanaeth: Fferylliaeth

Ar ôl methu sawl gwaith, penderfynodd Sian Partridge o Gaerffili ymweld â’i fferyllfa leol a stopio ysmygu unwaith ac am byth.

Enw: Ceri
Gwasanaeth: Fferylliaeth

Diolch i’r gefnogaeth mae Ceri wedi’i chael gan ei fferyllydd, mae bellach yn gallu cadw cwmni i’w phlant egnïol. Gwyliwch ei stori ysbrydoledig yma.

Enw: Wendy
Gwasanaeth: Dim Smygu Cymru

Ar ôl mynd yn ôl i’r coleg i astudio i fod yn nyrs, penderfynodd Wendy bod rhaid iddi ei helpu ei hun i ddechrau er mwyn helpu eraill. Gwyliwch ei stori ysbrydoledig yma.

Enw: Clive
Gwasanaeth: Dim Smygu Cymru

Ar ôl pedwar degawd o ysmygu, gwelodd Clive mai cael rhywun i’w gefnogi’n wythnosol oedd beth roedd ei angen i stopio ysmygu am byth

Enw: Lorraine Perry
Gwasanaeth: Dim Smygu Cymru

Ar ôl sawl colled agos ati oherwydd salwch cysylltiedig ag ysmygu, penderfynodd Lorraine ei bod yn amser stopio ysmygu o’r diwedd.
Yn ddi-fwg ers bron i 12 wythnos, mae Lorraine yn teimlo’n wych! Gwyliwch y fideo i glywed mwy am y manteision mae Lorraine wedi’u cael ers stopio