Pa mor ddibynnol ydwyf ar nicotin?

Darganfod eich sgôr dibyniaeth ar nicotin

Mae nicotin yn gyffur pwerus a chaethiwus iawn sy’n cael ei fewnanadlu wrth i chi smygu. Mae smygwyr yn aml yn cael trafferth peidio â smygu oherwydd natur gaethiwus nicotin a’r awydd maent yn ei gael pan fyddant yn ceisio rhoi’r gorau iddi.

Drwy gwblhau’r prawf isod, bydd gennych ddealltwriaeth well o’ch dibyniaeth ar nicotin. Bydd y prawf yn rhoi sgôr rhwng 0 a 10 i chi. Mae’r sgôr dibyniaeth yn mesur faint rydych yn smygu, sut rydych yn dewis smygu eich sigaréts ac asesiad o’ch angen i smygu.

Mae’n bwysig cofio nad oes lefel ddiogel o smygu.

C1. Pa mor fuan ar ôl i chi ddeffro ydych chi’n smygu eich sigarét gyntaf?

C2. Ydych chi’n ei chael hi’n anodd atal rhag smygu mewn lleoedd lle mae wedi cael ei wahardd?

C3. Pa sigarét fydda’n gas gennych roi’r gorau iddi fwyaf?

C4. Sawl sigarét ydych chi’n eu smygu’r dydd?

C5. Ydych chi’n smygu’n fwy aml yn ystod yr oriau cyntaf ar ôl deffro na gweddill y dydd?

C6. Ydych chi’n smygu hyd yn oed os ydych mor sâl eich bod yn y gwely y rhan fwyaf o’r dydd?