Pam dylwn i roi’r gorau iddi?

Mae hwn yn gwestiwn y mae’n debygol y byddwch wedi ei ofyn i chi’ch hun sawl gwaith. A oes unrhyw un o’r rhesymau hyn yn gyfarwydd?

  • Rydych am wella eich iechyd
  • Allwch chi ddim ei fforddio
  • Rydych yn poeni am effeithiau mwg ail law ar anwyliaid
  • Dydych chi ddim am i’ch plant smygu
  • Dydych chi ddim yn hoffi’r arogl
  • Dydych chi ddim yn hoffi bod yn gaeth
  • Rydych yn cynllunio ar gyfer digwyddiad bywyd pwysig megis cael baban neu briodi

Efallai bod gennych resymau eraill. Beth bynnag yw’r rhesymau, mae help ar gael. Cysylltwch â’r tîm Helpa fi i Stopio ar 0800 085 2219 neu gofynnwch i ni eich ffonio drwy glicio yma.