Gofyn i rywun eich ffonio yn ôl

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn i aelod o dîm canolfan gyswllt Helpa fi i Stopio eich ffonio yn ôl.

I bobl sy’n fyddar, wedi’u byddaru neu sy’n drwm eu clyw, anfonwch e-bost at helpmequit@wales.nhs.uk gyda’ch manylion a’ch anghenion a byddwn yn cysylltu â chi gydag amrywiaeth o opsiynau yn eich ardal leol.

ON: mae’r meysydd sydd wedi’u marcio â * yn orfodol

Diogelu data

Mae unrhyw wybodaeth a ddelir amdanoch wedi’i diogelu rhag ei defnyddio gan unigolion a sefydliadau eraill o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a bydd ond yn cael ei defnyddio er mwyn i aelod o dîm canolfan gyswllt Helpa fi i Stopio gysylltu â chi i drafod gwasanaethau yn eich ardal leol a / neu drefnu apwyntiad. Fe’ch hysbysir yn uniongyrchol o unrhyw newid yn y defnydd a wneir o’ch data a diben eich data. Drwy gwblhau’r ffurflen uchod rydych yn cytuno eich bod wedi darllen a deall y wybodaeth uchod ynghylch y defnydd a wneir o unrhyw wybodaeth a ddelir amdanaf a’r modd y caiff ei storio gan ganolfan gyswllt Helpa fi i Stopio.